Φοροεκτιμήσεις

  Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μία σημαντική τροποποίηση που επέφερε ο νέος φορολογικός νόμος (ν. 4646/2019) είναι στην παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για ...

  Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020
 • 09:57
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα, τόσο από τις προϊσχύουσες ...

  Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από 1.1.2020 και εξής, οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν ...

  Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019
 • 10:47
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο ...

  Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δημοφιλείς κατηγορίες υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (ενδεικτικά) είναι:- Οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ...

  Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ...

  Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019
 • 12:18
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός ...

  Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
 • 17:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Φύλλο ελέγχου, ακόμη και αν κατέστη οριστικό κατόπιν διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ακόμη δε και στις περιπτώσεις περαίωσης των εκκρεμών ...

  Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την παράγραφο 9 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018, τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 και προστέθηκε στην ...

  Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως είναι γνωστό, ο νόμος 4601/2019 επέφερε πολλές αλλαγές στο καθεστώς των εταιρικών μετασχηματισμών.Με βάση το άρθρο 106 του ως ...

  Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 10:23
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το Franchise είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος (franchisor), παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο (franchisee), ...

  Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
 • 13:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο 10/Π.4336/10.7.87, στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και η ...

  Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
 • 12:39
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Είναι συχνό το φαινόμενο να αποδίδονται από τους φορολογούμενους ποσά προς τη Φορολογική Διοίκηση, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση («αχρεωστήτως ...

  Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
 • 11:39
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ...

  Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019
 • 14:09
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όταν στα πλαίσια ίδρυσης ΙΚΕ ένας εταίρος επιθυμεί να εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας αντί μετρητών ένα ακίνητο (εισφορά σε ...

  Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση ...

  Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Αν κατά τον χρόνο διάλυσης μίας Α.Ε. δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και ...

  Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994, άρθρο 82, παρ. 5 (παλιός ΚΦΕ), από τη διαχειριστική περίοδο 2011 και μετά ...

  Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το σύνολο της αποζημίωσης που αποδόθηκε λόγω καταστροφής των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων της επιχείρησης αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή (φυσικά έκτακτο ...

  Τρίτη, 06 Αυγούστου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφασή της ...

  Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που προκύπτει από τη διαγραφή ...

  Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης ...

  Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
 • 10:29
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

   Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, έχουν μπει στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών οι εξωχώριες εταιρείες, με αποτέλεσμα τους ελέγχους σε φορολογούμενους ...

  Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα επήλθαν σημαντικές αλλαγές για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς ...

  Τρίτη, 02 Ιουλίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Άλλη μία υποχρέωση προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των διατυπώσεων που διέπουν τη λειτουργία των κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα. Αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε ...

  Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως ήταν αναμενόμενο, έφθασε η ώρα του ελέγχου της μαζικής ίδρυσης εταιρειών σε Κύπρο και Βουλγαρία. Δυστυχώς, ως προς το ...

  Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες επέφερε μία σημαντική αλλαγή ως προς τον τρόπο πιστοποίησης της αρχικής καταβολής κεφαλαίου, ...

  Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Κατά κανόνα, η διανομή των ακινήτων που πραγματοποιείται κατά τη διάλυση της προσωπικής εταιρείας στους εταίρους δεν ισοδυναμεί με εμπορική ...

1 2 3