Φοροεκτιμήσεις

  Τρίτη, 16 Απριλίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όταν ο καταβαλλόμενος βάσει της ατομικής συμβάσεως εργασίας μισθός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ ...

  Τρίτη, 09 Απριλίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α.1107/2019 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό ...

  Τρίτη, 02 Απριλίου 2019
 • 14:54
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η αφανής εταιρεία αποτελεί έναν εταιρικό τύπο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πράξη. Με τον νόμο 4072/2012 ρυθμίστηκε νομοθετικά το ...

  Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση ...

  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή το νέο νομοθέτημα (ν. 4601/2019) που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά κατά τρόπο συνολικό και συστηματικό ...

  Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (ΣτΕ) δικαίωσε επιχειρήσεις στα πλαίσια «δίκης πιλότου», οι οποίες απέδωσαν ΦΠΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο αν ...

  Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  «Μη συνεργάσιμα κράτη» στον φορολογικό τομέα είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους ...

  Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019
 • 08:36
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η ωφέλεια νομικού προσώπου, καθώς και φυσικού προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ...

  Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η μη συμμετοχή εταίρου, μέλους ή μετόχου στην αύξηση κεφαλαίου οποιασδήποτε εταιρείας δεν συνιστά έμμεση μεταβίβαση τίτλων (ΠΟΛ. 1032/26.1.2015), λόγω ...

  Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Ποσό πέραν του νομίμως ορισθέντος που καταβάλλεται ως αποζημίωση σε απολυόμενο λόγω συνταξιοδότησης φορολογείται με την κλίμακα της παρ. 3 ...

  Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4172/2013) ορίζεται ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας ...

  Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στις προσωπικές οικοδομικές εταιρείες (ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.) για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν έως τις 31.12.2005, τα καθαρά κέρδη εξευρίσκονται ...

  Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019
 • 11:10
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Ήδη για το τρέχον φορολογικό έτος έχει δοθεί βάσει του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4172/2013 στους συζύγους η ...

 • 10:35
  Φορολογικός έλεγχος μέσω νέων τεχνικών

  Φορολογικός έλεγχος μέσω νέων τεχνικών

  Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων, εκτός από τον τακτικό-παραδοσιακό τρόπο ελέγχου (πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, ορθή απεικόνιση ...

  Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τα εικονικά τιμολόγια, μετά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015) τροποποιήθηκαν οι ...

  Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019
 • 19:14
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τέλος χαρτοσήμου για δωρεάν παραχώρηση αγαθού* Υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης ενός αγαθού χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο ...

  Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2019
 • 11:37
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την τροποποίηση στην εκπνοή του έτους του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, το οποίο αφορά τον προσδιορισμό της αξίας ...

  Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018
 • 14:49
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μέχρι 31/12/2018 μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση που έχουν σχετική υποχρέωση (π.χ. εάν έχουν κάποιο εισόδημα στην ...

  Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
 • 15:57
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με αφορμή την αντιμετώπιση του θέματος της διαφορετικής φορολογικής κατοικίας των συζύγων πλέον θεσπίζεται και νομοθετικά η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής ...

  Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθ. 3883/2018 απόφασή του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής υπέρ ...

  Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018
 • 10:06
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε περίπτωση που η Φορολογική Αρχή απορρίπτει περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας φορολογουμένου, δεν μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον ...

  Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
 • 12:54
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η Φορολογική αρχή φέρει καταρχήν την υποχρέωση να αποδείξει ότι ποσά που ευρέθησαν σε λογαριασμό προέρχονται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος  

  Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
 • 15:16
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως κρίθηκε και με την υπ’ αριθ. 1893/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το (σημαντικό) χρηματικό ποσό που εισέρχεται σε ...

  Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
 • 11:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

   Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15905/6.11.2018 έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται ότι: «α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς ...

 • 10:38
  Φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο - Βουλγαρία

  Φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο - Βουλγαρία

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν την ίδρυση εταιρειών σε κράτη με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (όπως π.χ. ...

  Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • 13:09
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των φορολογικών υποθέσεων που αφορούν το έτος 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012), διότι παραγράφονται ...

  Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018
 • 13:19
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  * Στη διάταξη του άρθρου 25, παρ. 1, στοιχ. δ’ του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται τα ακόλουθα: «Ο οριζόμενος ή ...

1 2