Φοροεκτιμήσεις

  Τρίτη, 07 Απριλίου 2020
 • 07:13
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το τέλος χαρτοσήμου αποτελεί ένα από τα πλέον συνήθη αντικείμενα ελέγχου. Σχεδόν δε σε κάθε έλεγχο φυσικού προσώπου που τυγχάνει ...

  Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
 • 13:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Αναστολή συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις που πλήττονταιΜε βάση την υπ’ αριθ. 12998/232/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) προβλέπεται η δυνατότητα ...

  Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
 • 09:00
  Kορωνοϊός και εργασιακές σχέσεις

  Kορωνοϊός και εργασιακές σχέσεις

  Η διασπορά του κορωνοϊού έχει ήδη πλήξει την αγορά εργασίας και αναμένεται η κατάσταση αυτή να έχει διάρκεια. Μέσα σε ...

  Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020
 • 19:10
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε ...

  Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020
 • 10:30
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο ...

  Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
 • 12:44
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη ...

  Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
 • 11:45
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή ...

  Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
 • 10:16
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *H μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του κώδικα ΦΠΑ (θεωρείται πράξη εκτός ...

  Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020
 • 12:58
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης μετοχών σε εταιρεία μη εισηγμένη, μετοχών και ...

  Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
 • 10:49
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Παρόλο που από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα, αυτονόητο είναι ...

  Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μία σημαντική τροποποίηση που επέφερε ο νέος φορολογικός νόμος (ν. 4646/2019) είναι στην παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για ...

  Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020
 • 09:57
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα, τόσο από τις προϊσχύουσες ...

  Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από 1.1.2020 και εξής, οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν ...

  Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019
 • 10:47
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο ...

  Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δημοφιλείς κατηγορίες υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (ενδεικτικά) είναι:- Οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ...

  Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ...

  Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019
 • 12:18
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός ...

  Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
 • 17:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Φύλλο ελέγχου, ακόμη και αν κατέστη οριστικό κατόπιν διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ακόμη δε και στις περιπτώσεις περαίωσης των εκκρεμών ...

  Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την παράγραφο 9 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018, τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 και προστέθηκε στην ...

  Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως είναι γνωστό, ο νόμος 4601/2019 επέφερε πολλές αλλαγές στο καθεστώς των εταιρικών μετασχηματισμών.Με βάση το άρθρο 106 του ως ...

  Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
 • 10:23
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το Franchise είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος (franchisor), παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο (franchisee), ...

  Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
 • 13:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο 10/Π.4336/10.7.87, στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και η ...

  Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
 • 12:39
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Είναι συχνό το φαινόμενο να αποδίδονται από τους φορολογούμενους ποσά προς τη Φορολογική Διοίκηση, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση («αχρεωστήτως ...

  Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
 • 11:39
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ...

  Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019
 • 14:09
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όταν στα πλαίσια ίδρυσης ΙΚΕ ένας εταίρος επιθυμεί να εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας αντί μετρητών ένα ακίνητο (εισφορά σε ...

  Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση ...

  Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Αν κατά τον χρόνο διάλυσης μίας Α.Ε. δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και ...

  Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994, άρθρο 82, παρ. 5 (παλιός ΚΦΕ), από τη διαχειριστική περίοδο 2011 και μετά ...

1 2 3 4