Ιταλία - Οικονομία

    Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018
  • 23:46
    Η ιταλική κυβέρνηση αναζητεί 20 δισ. ευρώ

    Η ιταλική κυβέρνηση αναζητεί 20 δισ. ευρώ

    Με ποιον τρόπο θα εξασφαλισθούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε για τον επόμενο κρατικό προϋπολογισμό της Ρώμης; ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »