Ιταλία - Οικονομία

    Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
  • 15:36
    Νέο μήνυμα Ντράγκι στη Ρώμη

    Νέο μήνυμα Ντράγκι στη Ρώμη

    Το υψηλό χρέος της Ιταλίας απαιτεί δημοσιονομική πειθαρχία ακόμη πιο αυστηρή από αυτήν που προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »