Ηλεκτρισμός

    Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018
  • 09:30
    ΔΕΗ: Με drones o έλεγχος των υποδομών

    ΔΕΗ: Με drones o έλεγχος των υποδομών

    Η ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των drones στον έλεγχο και εποπτεία υλικών και εγκαταστάσεων της ΔΕΗ (Δίκτυα, Φράγματα, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »