Τράπεζα της Ελλάδος

    Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017
  • 13:18
    Μικρή αύξηση στο επιτόκιο νέων δανείων

    Μικρή αύξηση στο επιτόκιο νέων δανείων

    Αμετάβλητο στο 0,23% παρέμεινε τον Ιανουάριο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »