Τράπεζα της Ελλάδος

    Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2017
  • 13:41
    Μείωση του επιτοκίου νέων δανείων

    Μείωση του επιτοκίου νέων δανείων

    Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε τον Νοέμβριο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο ...

« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »