Φορολογικά Θέματα

    Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
  • 07:06
    ΑΑΔΕ: Φοροέλεγχοι Hi-Tech

    ΑΑΔΕ: Φοροέλεγχοι Hi-Tech

    Χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »