Δημόσια Διοίκηση

    Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018
  • 10:43
    Σε λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών»

    Σε λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών»

    Σε λειτουργία έχει τεθεί το «Μητρώο Πολιτών», το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο διασυνδέει υπηρεσίες ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »