Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019
  • 11:35
    Βιώσιμη Υγεία με ρεαλιστική χρηματοδότηση

    Βιώσιμη Υγεία με ρεαλιστική χρηματοδότηση

    Στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, με κατεύθυνση μια ρεαλιστική χρηματοδότηση, ώστε να αποκτήσουμε ένα σταθερό και βιώσιμο σύστημα Υγείας, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » 

Δημοφιλή