Ανεξάρτητοι Ελληνες

  Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
 • 13:38
  ΑΣΕΠ-«Βοήθεια στο Σπίτι»

  ΑΣΕΠ-«Βοήθεια στο Σπίτι»

  /28.9.1998/τ.Α΄) όπως ισχύει. δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές ...

  Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020
 • 01:03
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον μήνα Φεβρουά- ριο. Στοιχεία που πιστοποιούν το μέγεθος ...

  Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020
 • 10:47
  Επιστρεπτέα προκαταβολή ΚΥΑ

  Επιστρεπτέα προκαταβολή ΚΥΑ

  που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών ...

  Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
 • 12:31
  ΠΝΠ - Συμψηφισμός ΦΠΑ

  ΠΝΠ - Συμψηφισμός ΦΠΑ

  κατά εξήντα (60) ημέρες. 5. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης ...

  Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • 16:17
  7335

  7335

  Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού. 9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ...

  Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020
 • 08:30
  ΠΝΠ

  ΠΝΠ

  ...

  Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020
 • 16:11
  Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

  Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

  ; Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΓΕΝΙΚΑ Το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου αποτελεί μια νομοθετική ...

  Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020
 • 00:31
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  που απο- τελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκµ ηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµ ηρίωσης ...

  Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
 • 00:22
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Το μπαράζ θετικών ειδήσεων των τελευταίων ημερών οδήγησε τελικώς ...

  Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
 • 06:00
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέ- μηση της Νομιμοποίησης Εσόδων ...

  Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020
 • 15:03
  ΥΠΑΝ - Απολογισμός Α

  ΥΠΑΝ - Απολογισμός Α' Εξαμήνου

  επενδύσεις είναι το Ελληνικό, το Αφάντου στη Ρόδο, η Κασσιόπη στην Κέρκυρα, η Elounda Hills στην Κρήτη ...

  Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
 • 05:57
  πρώτη σελίδα

  πρώτη σελίδα

  βιωσι- μότητας του ελληνικού χρέους, η οποία ουσιαστικά θα επανακαθορίσει τους στόχους των πρωτογενών ...

 • 00:02
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  βιωσι- μότητας του ελληνικού χρέους, η οποία ουσιαστικά θα επανακαθορίσει τους στόχους των πρωτογενών ...

  Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
 • 18:59
  Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

  Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

  Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.. Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). α. Κλάδος ...

  Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
 • 09:27
  Σχέδιο νόμου για υδατοδρόμια

  Σχέδιο νόμου για υδατοδρόμια

  ;: το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987. 3 24. «Τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου» ...

 • 09:26
  Αιτιολογική έκθεση

  Αιτιολογική έκθεση

  ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά ΙΔΡΥΣΗ ...

  Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019
 • 19:00
  ΣΥΡΙΖΑ - Πολιτική Προστασία

  ΣΥΡΙΖΑ - Πολιτική Προστασία

  σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενιαία, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την αιτία ...

 • 18:50
  ΟΠΑΠ

  ΟΠΑΠ

  συμμετοχής 16,5% στην Ελληνικά Λαχεία σε συνδυασμό με επενδύσεις που σχετίζονται κυρίως με την τεχνολογία ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13