Ανεξάρτητοι Ελληνες

  Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020
 • 18:57
  Ανακοίνωση προς τους Ομολογιούχους

  Ανακοίνωση προς τους Ομολογιούχους

  προσώπου ή νομικής οντότητας ή εκπροσώπου του, ανεξάρτητα από το αν ο τελευταίος είναι συνδεδεμένος ή όχι ...

 • 18:56
  Folli Follie

  Folli Follie

  θα είναι συμβαλλόμενα μέρη σαν να είχαν υπογράψει οι ίδιοι τα σχετικά Σημαντικά Έγγραφα και ανεξάρτητα ...

 • 16:12
  Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

  Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

  ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη- σης» (Α΄ 28 ...

  Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020
 • 11:32
  Σύμβαση ανάθεσης Ο.Α.Σ.Α.

  Σύμβαση ανάθεσης Ο.Α.Σ.Α.

  του όλου συγκοινωνιακού έργου του Ελληνικού Κράτους και όλης της δημόσιας υπηρεσίας χερσαίων επιβατικών ...

  Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
 • 13:18
  ΦΕΚ

  ΦΕΚ

  των Ελλήνων εξωτερικού, δβ) αλλοδαποί αλλογενείς, δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα ...

  Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020
 • 15:42
  Έκθεση του ΟΟΣΑ

  Έκθεση του ΟΟΣΑ

  Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης8 Περιπτωσιολογικές μελέτες ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Έλληνας Συνήγορος ...

 • 12:37
  Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021

  Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021

  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ...

  Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
 • 14:36
  ΤΑΙΠΕΔ-Σεπτέμβριος 2020

  ΤΑΙΠΕΔ-Σεπτέμβριος 2020

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ...

  Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
 • 18:18
  Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας

  Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας

  και στο Γ΄ 522/2020) και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ) και (β) προσωρινούς ...

  Σάββατο, 01 Αυγούστου 2020
 • 01:13
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  ύφεσης - Πρωτιά η Ισπανία H ολοκλήρωση των επτά πρώτων μηνών του 2020 φέρνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο ...

  Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
 • 14:20
  Έκθεση Ιουλίου 2020

  Έκθεση Ιουλίου 2020

  της Εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» 56 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ...

  Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
 • 17:18
  Ετήσια έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

  Ετήσια έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

  (design). Ειδικότερα, το κείμενο αναλύει επιμέ- ρους τομείς του ελληνικού σχεδίου, εστιάζοντας ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14