ΕΛΤΑ

  Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016
 • 15:09
  Έργο των ΕΛΤΑ ανέλαβε η SingularLogic

  Έργο των ΕΛΤΑ ανέλαβε η SingularLogic

  ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τα ΕΛΤΑ, ως εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.Το έργο ...

  Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016
 • 08:19
  Επισκόπηση Τύπου

  Επισκόπηση Τύπου

  για εργαζόμενους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, τράπεζες είναι να έχουν 25 ως 35 έτη κατά περίπτωση".ΕΣΤΙΑ ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »