ΕΣΠΑ

    Σάββατο, 18 Μαΐου 2019
  • 20:28
    Στη γραμμή εκκίνησης για 461 εκατ.

    Στη γραμμή εκκίνησης για 461 εκατ.

    λεωφορείων στην οποία προχωρά το υπουργείο Υποδομών, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »