ΕΣΠΑ

  Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
 • 01:28
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  Υπουργός Τουρισμού Πρόταση για ΕΣΠΑ στήριξης του τουρισμού Δάνεια 150 εκατ. δίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα ...

  Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020
 • 01:24
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  Δίκαιης Μετάβασης και του νέου ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-27, και η δομή ενός Μεταβατικού ...

  Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020
 • 01:11
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  ακύρωσαν τις φετινές διακοπές ΕΣΠΑ Μέσω του Πληροφοριακού Συ- στήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ ...

  Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
 • 18:47
  ΚΥΑ

  ΚΥΑ

  “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό- τητας ...

  Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
 • 01:11
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  του Ταμείου εγγυοδοσίας, θα προστεθεί ακόμα 1 δισ. ευρώ, πάλι από πόρους του ΕΣΠΑ. σελ. 7 Διπλασιασμός ...

  Τρίτη, 07 Απριλίου 2020
 • 01:42
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  για την ενίσχυση της ρευστότητας στον παραγωγικό ιστό της οικο- νομίας, μέσω της πιο ευέλικτης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ ...

  Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
 • 12:31
  ΠΝΠ - Συμψηφισμός ΦΠΑ

  ΠΝΠ - Συμψηφισμός ΦΠΑ

  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες πε- ριλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δομών ...

  Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020
 • 08:30
  ΠΝΠ

  ΠΝΠ

  δέκατο πέμπτο Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης ...

  Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020
 • 16:11
  Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

  Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

  ενώ υπάρχει πληθώρα αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ, ΠΔΕ ή άλλων πόρων, η απορρόφηση κινείται σε επίπεδα ...

  Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020
 • 00:14
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων Τα τεκμήρια του 2019 θα υπολογιστούν με αξίες 2018 ΕΣΠΑ 2014-2020 ...

  Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020
 • 16:04
  ΦΕΚ - Συνοριοφύλακες

  ΦΕΚ - Συνοριοφύλακες

  ΕΣΠΑ, που είναι φορείς κεντρικής ή γενικής κυβέρνησης, φο- ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΜΚΕ καθώς ...

  Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020
 • 15:03
  ΥΠΑΝ - Απολογισμός Α

  ΥΠΑΝ - Απολογισμός Α' Εξαμήνου

  προτεραιότητά μας ήταν η επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ προκειμένου αφ’ ενός ...

  Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
 • 00:41
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  - κής, όμορων νομών και νήσων και του ΕΣΠ, για το διάστημα από την έναρξη των χειμερι- νών εκπτώσεων ...

  Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
 • 17:49
  Έρευνα «Σφυγμός του Επιχειρείν»

  Έρευνα «Σφυγμός του Επιχειρείν»

  και σε ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες στο ΕΣΠΑ και τους αναπτυξιακούς νόμους. Συνοπτικά ...

1 2 3 4 5 6 7 8