Κοινωνία
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 20:18

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

Το όραμα για την επόμενη τριετία είναι μια ανεξάρτητη, αποκομματικοποιημένη, αποτελεσματική και λειτουργική δημόσια διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τόνισε ο ΓΓ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, παρουσιάζοντας την Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019.

Το όραμα για την επόμενη τριετία είναι μια ανεξάρτητη, αποκομματικοποιημένη, αποτελεσματική και λειτουργική δημόσια διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τόνισε ο ΓΓ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, παρουσιάζοντας την επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική αυτή διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες:

Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών, δομές και διαδικασίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό, ρυθμιστική διακυβέρνηση, διαφάνεια, λογοδοσία και ανοιχτή διακυβέρνηση, στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταπολέμηση διαφθοράς. 

Παρουσιάζοντας τα ορόσημα της Εθνικής Στρατηγικής στην πορεία προς το 2020, και αναφερόμενος συγκεκριμένα στον άξονα των διοικητικών δομών και διαδικασιών, είπε ότι το 2017 ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των δομών και η έκδοση επικαιροποιημένων οργανισμών υπουργείων και προχωράει η αξιολόγηση δομών και η έκδοση επικαιροποιημένων οργανισμών λοιπών φορέων δημοσίου. Επίσης, δημιουργείται ψηφιακό οργανόγραμμα Δημοσίου.

Σημείωσε ακόμη ότι 2018 θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την εφαρμογή προτύπων διοίκησης ποιότητας στους δημόσιους φορείς, ενώ το 2019 θα εφαρμοστεί σχέδιο και προτυποποίηση υπηρεσιών βάσει νέου πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας. 

Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αναφερόμενος στο 2017 μιλησε για απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Eντός του 2018 το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση, χαρτογράφηση και ανασχεδιασμό διαδικασιών - δημιουργία μητρώου διαδικασιών, ψηφιοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση των ΚΕΠ. Για το 2019 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της ανάπτυξης μητρώου διαδικασιών στους φορείς της Δημόσιας διοίκησης και η πλήρης μετάβαση στο ψηφιακό ΚΕΠ.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, ο ΓΓ του υπουργείου αναφερόμενος στο 2017 ολοκληρώνεται η δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ένταξή τους στο ψηφιακό οργανόγραμμα, ξεκινά η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, ενώ το υπουργείο προχωρά στη θεσμική συνεργασία μεταξύ υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ανοιχτού Πανεπιστημίου για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των δημοσίων υπαλλήλων. 

Το 2018 προγραμματίζεται η αναμόρφωση του κλαδολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και προχωρά η θεσμική συνεργασία μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΝΑ για παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Προγραμματίζεται επίσης η πλήρης εφαρμογή ενιαίου συστήματος κινητικότητας, η πλήρης εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης - λειτουργική διασύνδεση με σύστημα στοχοθεσίας. 

Σε ό,τι αφορά το 2019 υλοποιείται πρόγραμμα σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, εντός των ημερών ολοκληρώνεται η επιλογή και τοποθέτηση Γενικών Διευθυντών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών υπουργείων εως το τέλος του έτους προκηρύσσονται οι υπόλοιπες θέσεις και τοποθετούνται οι υπόλοιποι Γενικοί Διευθυντές. Ο ΓΓ του υπουργείου ανέφερε ακόμη πως έως το τέλος του 2017 έχουμε τη χαρτογράφηση εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου και ετοιμαζόμαστε για να δώσουμε μια πρόταση ρύθμισης για αυτό το κατακερματισμένο τοπίο των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.

Για το 2018 προγραμματίζεται μεταξύ άλλων η δημιουργία πλασίου μακροχρόνιου προγραμματισμού προσλήψεων και η κατάθεση της ρύθμισης για το πλαίσιο προσλήψεων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμούς χρόνου και έργου. 

Το 2019 το υπουργείο στοχεύει στην αποκλιμάκωση της επιδεινωσης της δημογραφικής γήρανσης του δυναμικού του δημόσιου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική διακυβέρνηση, εντός των ημερών ανασυγκροττείται το εθνικό συμβούλιο για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας και ολοκληρώνεται η προτυποποίηση διαδικασιων και αναμορφωσης της νομοθεσίας.

Το 2018 ολοκληρώνεται η κωδικοποίηση τομέων πολιτικής και αρχίζει η υλοποίηση του έργου «Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας». Το 2019 ολοκληρώνεται το έργο «εθνική πυλη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας».

Αναφορικά με τη διαφάνεια - λογοδοσία και την ανοιχτή διακυβέρνηση, μέσα στο έτος εφαρμοζεται το εργαλείο ηλεκτρονικής στοχοθεσίας για αξιολόγηση των δημοσιων υπηρεσιών από τους πολίτες και αναβάθμίζεται η διαδικασία ανοιχτής διαβουλευσης μέσω της πύλης opengov.gr.

Το 2018 έχουμε τον νέο νόμο για την ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση, το ψηφιακό αποθετήριο μελετών δημοσίου και την ενδυνάμωση της περαιτέρω χρήσης ανοιχτών δεδομένων από φορείς του δημόσιου τομέα και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Το 2019 δημιουργείται Πλατφόρμα Αιαχείρισης, Ανάρτησης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων.