Κοινωνία
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 14:24

ΑΣΕΠ: Πάνω από 48.000 αιτήσεις για 1.011 θέσεις

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιτήσεις για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 949 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του υπουργείου Υγείας, καθώς υποβλήθηκαν 46.587 αιτήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιτήσεις για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 949 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του υπουργείου Υγείας, καθώς υποβλήθηκαν 46.587 αιτήσεις.

Την ίδια ώρα για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 62 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – «Enterprise Greece» (υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), υποβλήθηκαν συνολικά 1.587 αιτήσεις.

Αναλυτικά οι αιτήσεις συμμετοχής για τις προκηρύξεις 2Κ 2019 και 4Κ 2019 στο www.asep.gr.

naftemporiki.gr