Υγεία
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 17:17

Σημαντική η ανάδειξη του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολλαπλού Μυελώματος

Στα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τη θεραπευτική του Μυελώματος το 2019 καθώς το θέμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία της νόσου ανέπτυξε ο δ/ντης της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Βαλκανικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος Α. Δημόπουλος, στο εκπαιδευτικό συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος (International Myeloma Workshop) που διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο J.B. Hynes στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Στα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τη θεραπευτική του Μυελώματος το 2019 καθώς το θέμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία της νόσου ανέπτυξε ο δ/ντης της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Βαλκανικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος Α. Δημόπουλος, στο εκπαιδευτικό συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος (International Myeloma Workshop) που διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο J.B. Hynes στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Στο σημαντικό αυτό συνέδριο, ο κ. Δημόπουλος κάλυψε όλο το φάσμα του πολλαπλού μυελώματος, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και τις επιπλοκές της νόσου καθώς και των νεότερων θεραπειών που αναπτύσσονται. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανοσοθεραπεία με τροποποιημένα λεμφοκύτταρα (CAR-T cells), που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για την ίαση της νόσου.

Ενώ, ο καθηγητής Αιματολογίας Ευάγγελος Τέρπος ανέπτυξε τη θεραπεία της οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος. Επίσης, ο αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας Ευστάθιος Καστρίτης παρουσίασε τις θεραπευτικές επιλογές στην πρώτη γραμμή της μακροσφαιριναιμίας του Waldenstrom, που είναι μια άλλη πλασματοκυτταρική δυσκρασία, σπανιότερη του πολλαπλού μυελώματος.

Επιπρόσθετα ο πρύτανης και άλλα στελέχη του ΕΚΠΑ παρουσίασαν 16 προφορικές και αναρτημένες εργασίες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε το πρωτοποριακό κλινικό και ερευνητικό έργο που γίνεται στο ΕΚΠΑ και αφορά στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.

Στο συνέδριο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στο βραβείο του νέου ερευνητή για τη βασική έρευνα στο πολλαπλούν μυέλωμα, που απονεμήθηκε στον απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο Μητσιάδη ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Το βραβείο αφορά τις μελέτες του Έλληνα καθηγητή για την ανεύρεση νέων μορίων που στοχεύουν το μυελωματικό κύτταρο. Πολλές από αυτές έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα στη θεραπευτική της νόσου.

Να σημειωθεί ότι, η Παγκόσμια Εταιρεία του Πολλαπλού Μυελώματος αποτελεί τον κύριο παγκόσμιο φορέα για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος και την ενημέρωση ασθενών και συγγενών τους.

Η χώρα μας, μέσω της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μετέχει ενεργά στη λειτουργία της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος και κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση μεταξύ των χωρών που ασχολούνται με τη θεραπεία και την έρευνα στο πολλαπλούν μυέλωμα.