Αθλητικά
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 16:17

Έκπτωτο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας

Την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αυτό έγινε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 και 7β και του άρθρου 21 του Ν.2725/99, σύμφωνα με τις οποίες παρουσιάζεται κόλλημα με τους Αγωνοδίκες και τους Χρονομέτρες.

Από την πλευρά της, η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε τη διενέργεια αρχαιρεσιών την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 και σε περίπτωση μη απαρτίας, για το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της.