Οι 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2018

Ατζέντα: Ποιο είναι το πρόγραμμα τριών προεδριών της Ε.Ε. για το 18μηνο που ακολουθεί
Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 13:08
UPD:13:09
REUTERS/STRINGER
A- A A+

 Από την έντυπη έκδοση 

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr​

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων με στόχο την ώθηση της πραγματικής οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης, το νέο χρηματοδοτικό πακέτο της περιόδου 2021-2027, το προσφυγικό και η ασφάλεια των πολιτών θα είναι οι βασικές προτεραιότητες το επόμενο 18μηνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα των τριών προεδριών της Ε.Ε. (εσθονική, βουλγαρική, αυστριακή).

Στα παραπάνω κρίσιμα θέματα, οι τρεις επόμενες προεδρίες καλούνται να προετοιμάσουν και τις αλλαγές που θα γίνουν στην Ε.Ε., στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, την εμβάθυνση πτυχών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τη διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, τους ιδίους πόρους της Ένωσης και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Οι τρεις προεδρίες έχουν υποβάλει στο Συμβούλιο κοινό πρόγραμμα για την προετοιμασία των παραπάνω θεμάτων από τώρα μέχρι και το τέλος του 2018.

Σύμφωνα με το προοίμιο του προγράμματος, οι τρεις προεδρίες θα καταβάλουν προσπάθειες για την εξεύρεση κοινών λύσεων, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία και τη συμμετοχή των πολιτών, ώστε να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους, ειδικότερα όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Οι τρεις προεδρίες της Ε.Ε. θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην άνοδο του λαϊκισμού, του ρατσισμού και της ρητορικήςτου μίσους, ενώ θα συνεχίσουν τις προσπάθειες, ιδίως σχετικά με τις προτάσεις του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.  

Η Ευρώπη ανακάμπτει σταδιακά από την κρίση, ωστόσο το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και ερωτήματα που εγείρονται λόγω της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων, αναφέρει το έγγραφο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες και αυτό περνάει μέσα από την τόνωση των επενδύσεων, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών.

Οι προτεραιότητες των τριών προεδριών, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα, επικεντρώνονται στα εξής:

Ενιαία αγορά

Βασικός στόχος η ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις της ενιαίας αγοράς, απελευθερώνοντας την καινοτομία και το δυναμικό ανάπτυξης, εξέλιξη που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Την άρση των υφιστάμενων ακόμη φραγμούς με την ολοκλήρωση των διάφορων πρωτοβουλιών και νομοθετικών προτάσεων για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, καθώς και με την τήρηση της αρχής της βελτίωσης της νομοθεσίας.
 • Την προώθηση της ψηφιακής αγοράς, ενθαρρύνοντας το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο (διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων, προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων) και προάγοντας τη μετάβαση σε μια έξυπνη οικονομία (ελεύθερη ροή δεδομένων, αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, πρωτοβουλίες στο πεδίο του εταιρικού δικαίου) και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες (νέα δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων).
 • Την προώθηση των διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020.
 • Την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (e-IDAS) σε διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης μέσω κινητής συσκευής και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις, καθώς και στον δημόσιο τομέα.
 • Επικαιροποίηση της στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση βιώσιμου, δίκαιου, ανταγωνιστικού και ασφαλούς συστήματος μεταφορών (δέσμη μέτρων για την κινητικότητα/ πρωτοβουλίες στον τομέα των οδικών μεταφορών).
 • Να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να εξασφαλιστεί δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση (κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, κανόνες γνωστοποίησης για τους διαμεσολαβητές, οριστικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

Επιχειρηματικότητα

Η προώθηση κλίματος επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένουν βασικά στοιχεία για την άνθηση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ειδικότερα δε των μμε.

Οι τρεις προεδρίες θα εργαστούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και κοινωνία, με εστίαση στην απασχολησιμότητα, την κινητικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Παρ’ όλο που οι στατιστικές βελτιώνονται, τα επίπεδα της ανεργίας παραμένουν πολύ υψηλά, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, και οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται.

Οι προτεραιότητες στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και παροχή στήριξης στις μμε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις μμε και της συστηματικής εφαρμογής της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».
 • Ενίσχυση καλύτερων δεξιοτήτων για όλους, προκειμένου να διατηρηθεί υψηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας.
 • Επαρκής προετοιμασία των νέων για να γίνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση και εξασφάλιση παραγωγικής και ποιοτικής απασχόλησης για τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς.

Επενδύοντας στο μέλλον

Οι τρεις προεδρίες χαρακτηρίζουν κομβικής σημασίας την εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (το λεγόμενο επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ).

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέσο εν προκειμένω, ενώ θα συνεργαστούν στενά όσον αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020.

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, εφόσον δημοσιευτεί η πρόταση της Επιτροπής και οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την έναρξη ουσιαστικής συζήτησης.
 • Ενδιάμεση τομεακή επανεξέταση του ΠΔΠ (περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επανεξέταση των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020», Erasmus+, του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», της πρότασης για την απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων), ώστε να εξασφαλιστεί προβλεψιμότητα και ευελιξία στην εφαρμογή των πολιτικών και των προτεραιοτήτων της Ε.Ε.
 • Εστίαση των επενδύσεων στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της καινοτομίας, των διασυνοριακών υποδομών, της συνδεσιμότητας και της εκπαίδευσης (Erasmus+, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», καθώς και προετοιμασία του 9ου προγράμματος πλαισίου, το σκέλος έρευνας του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, πρόγραμμα-πλαίσιο Ευρατόμ).
 • Πολιτική συνοχής μετά το 2020, με κατεύθυνση την επίτευξη απλούστερων και πιο αναλογικών κανόνων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων της Ε.Ε.
 • Απλούστευση και εκσυγχρονισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις μελλοντικές παραμέτρους για την περίοδο μετά το 2020. Η νέα ΚΑΠ πρέπει να εγγυάται σταθερές συνθήκες παραγωγής για τους Ευρωπαίους γεωργούς, καθώς και να συμβάλλει στη σταθερότητα της αγοράς, σε αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και στον δυναμισμό των αγροτικών περιοχών.
 • Μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση έχει ζωτική σημασία για την οικονομία της Ε.Ε. Οι τρεις προεδρίες θα επιδιώξουν μια ευρεία, συνολική και συνεκτική προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι βιομηχανίες της Ε.Ε. μπορούν πλήρως να ωφεληθούν από τις ψηφιακές καινοτομίες.

Εμβάθυνση της ΟΝΕ

Οι τρεις προεδρίες θα προωθήσουν τις συζητήσεις σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), μεταξύ άλλων με τη συνέχιση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την επιτάχυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Προώθηση της συζήτησης σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, με ταυτόχρονη διατήρηση της ακεραιότητας της Ε.Ε. και της ενιαίας αγοράς.
 • Αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα και ολοκλήρωση και παγίωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα.
 • Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (πρόκειται να επανεξεταστεί το 2017) για να συμπληρωθεί ο τραπεζικός τομέας και να προβλεφθεί ένα ευρύτερο φάσμα μέσων χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Ασφάλεια

Η πρόοδος στη διαχείριση της μετανάστευσης, στην εσωτερική αλλά και στην εξωτερική της διάσταση, θα αποτελέσει προτεραιότητα για τις τρεις προεδρίες.

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων που δημιούργησαν οι πρόσφατες μεταναστευτικές ροές, καθώς και των μακροπρόθεσμων πτυχών της μετανάστευσης θα συνεχιστούν με βάση το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση.

Απέναντι στις αναδυόμενες προκλήσεις κατά της ασφάλειας σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, έχει για την Ένωση ουσιαστική σημασία να στηρίξει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους για την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στο πρόγραμμα των τριών επόμενων προεδριών της Ε.Ε. περιλαμβάνονται η εστίαση των επενδύσεων στην ανάπτυξη καιτη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της καινοτομίας, των διασυνοριακών υποδομών και της εκπαίδευσης,η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικήςκαι η επίτευξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης 

Ο τομέας προτεραιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας (Eurodac, Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου), τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, των οργανισμών και υπηρεσιών της Ε.Ε. Περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων μέσων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του ηλεκτρονικού και του οργανωμένου εγκλήματος.

Διεύρυνση

Σύμφωνα με το έγγραφο, το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται εντός της Ε.Ε. και αυτό αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

Η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει να προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της περιοχής και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης. Στόχος είναι η απτή πρόοδος κάθε χώρας στον δρόμο προς την ένταξη βάσει αξιοκρατικής μέτρησης επιδόσεων. Η Ε.Ε. θα συνεργάζεται με όλες τις χώρες της περιοχής, δίδοντας έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, αναπτύσσοντας σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακή συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς, μετριάζοντας τους κινδύνους για τη σταθερότητα εξαιτίας της πολιτικής πόλωσης και προάγοντας την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Εμπόριο

Η αύξηση του αισθήματος κατά της παγκοσμιοποίησης, το οποίο προέρχεται από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε., δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των κυβερνήσεων να καταδείξουν στους πολίτες, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές τα οφέλη του ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου, τονίζει το έγγραφο.

Οι τρεις προεδρίες θα ενισχύσουν το μήνυμα ότι το εμπόριο έχει τη δύναμη να συμβάλει στη διατήρηση του υψηλού βιοτικού επιπέδου που απολαμβάνουν σήμερα οι πολίτες της Ε.Ε. και θα επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, επισημαίνει πως είναι σκόπιμο να ολοκληρωθεί η επεξεργασία εργαλείων συμβατών με τον ΠΟΕ για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και στρεβλώσεων της αγοράς.

Το εμπορικό θεματολόγιο της Ε.Ε. θα πρέπει να επιδιώκει να ανοίξει τις αγορές κατά τρόπον που να ενισχύει την υπεύθυνη επιχειρηματική διαγωγή και την παγκόσμια διακυβέρνηση σε θέματα όπως τα δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μετανάστευση

Περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και την εξασφάλιση συντονισμένης ανταπόκρισης σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς.

Προβλέπεται ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την πρόληψη της παράνομης διέλευσης των συνόρων και ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής (εταιρική σχέση για τη μετανάστευση).

Εξαιρετικά μεγάλη σημασία θα έχουν η εφαρμογή συνολικής και ειδικά προσαρμοσμένης προσέγγισης έναντι των τρίτων χωρών, η ενισχυμένη δέσμευση τόσο στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο όσο και με εταίρους στη Βόρειο Αφρική, καθώς επίσης η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις βασικές χώρες καταγωγής και διέλευσης στην Ασία.

Η Ε.Ε. θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και την εφαρμογή της δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, για μείωση των κινήτρων για αναζήτηση παράτυπης πρόσβασης στην Ε.Ε., και θα αναπροσαρμόσει τα μέτρα αναλόγως των αναγκών. Ζωτική σημασία θα εξακολουθήσει να έχει η διαρκής έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες κατά μήκος της οδού των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και στη στήριξή τους. Η Ε.Ε. θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές στο θέμα της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή του διάσταση.

Προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το έγγραφο, υπάρχει μεγαλύτερη απαίτηση για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι μεταβαλλόμενες πραγματικότητες της Ευρώπης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην άνοδο του λαϊκισμού, του ρατσισμού και της ρητορικής του μίσους και στην αντίφαση που θεωρείται ότι υπάρχει μεταξύ των προτεραιοτήτων που αφορούν τη μετανάστευση και αυτών που αφορούν τους πρόσφυγες.

Οι τρεις προεδρίες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, ιδίως σχετικά με τις προτάσεις του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Οι βασικές προτεραιότητας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων, προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη μείωση της παιδικής φτώχειας, την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της προσβασιμότητας.
 • Ενίσχυση της θέσης των νέων και αύξηση της συμμετοχής τους, μεταξύ άλλων, προωθώντας το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που προσφέρει ευκαιρίες να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν ικανότητες και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.
 • Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.
 • Επικαιροποίηση του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις στα κράτη-μέλη.
 • Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων και ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Ενεργειακή ασφάλεια και κλίμα

Βασικές προτεραιότητες για την Ε.Ε. είναι να αποτελεί ηγετικό παράγοντα παγκοσμίως όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να δημιουργήσει μια ισχυρή ενεργειακή ένωση.

Οι τρεις προεδρίες θα προωθήσουν τις εργασίες για την υλοποίηση της στρατηγικής για την ενεργειακή ένωση, οριστικοποιώντας τους κανόνες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της Συμφωνίας του Παρισιού.

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Βιώσιμη, ανθεκτική και αποτελεσματική ενεργειακή ένωση που αποσκοπεί στην επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας μέσω της περιφερειακής συνεργασίας και της διαφοροποίησης των πηγών, των προμηθευτών και των διαδρομών και διατηρώντας τον διοικητικό φόρτο στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Επίσης, στην υλοποίηση των νομοθετικών προτάσεων της δέσμης μέτρων για «καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», στην ενοποίηση της αγοράς, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και στη συμβολή σε επενδύσεις, καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινότητας Ενέργειας.
 • Πολιτική για το κλίμα, με σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισιού και των στόχων της Ε.Ε. για το 2030 με έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε. Οι τρεις προεδρίες θα προωθήσουν ένα φιλικό προς το περιβάλλον και υγιές σύστημα κινητικότητας και μεταφορών, απαλλαγμένο από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή