Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας σε δομές της Εκκλησίας από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως

Sponsored Content
Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 16:44
A- A A+

Τα πολυσύνθετα προβλήματα που αναφύονται στο σύγχρονο κοινωνικό ιστό, οι ανάγκες του δοκιμαζόμενου ανθρώπου και οι αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούν, οδήγησαν στην απόφαση ίδρυσης του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το Ι.Π.Ε. συνιστά αυτοτελές Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία της δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, των προσόντων και δεξιοτήτων των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας.

Η υψηλού επιπέδου επιμόρφωση που παρέχεται μέσω των προγραμμάτων οδηγεί, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης και, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, μοριοδότησης, μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β΄ 1592/2010).

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Ι.Π.Ε. (2010-2017) συνεκπονήθηκαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις της ελληνικής επικράτειας συνολικά 90 προγράμματα, κατανεμημένα σε 227 τμήματα, εκ των οποίων τα 43 πιστοποιημένα (103 τμήματα) και τα 47 (124 τμήματα) μη πιστοποιημένα. Την περίοδο αυτή επιμορφώθηκαν 8.255 άτομα, εκ των οποίων 4.375 παρακολούθησαν πιστοποιημένα προγράμματα και 3.880 μη πιστοποιημένα (σεμινάρια και εργαστήρια), ενώ Σύμφωνα Συνεργασίας με το Ι.Π.Ε. υπέγραψαν 63 Μητροπόλεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η ευρεία απήχηση και τα  θετικότατα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ερευνητική επεξεργασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων διαμόρφωσαν το έδαφος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας φάσης στην οποία εισέρχεται το Ι.Π.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία που προήλθαν από την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών.

Στη νέα αυτή φάση το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως πρόκειται να υλοποιήσει, για την Περίοδο 2017-2020, την Πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» και  MIS 5004190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση». Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η επιμόρφωση κληρικών και λαϊκών στελεχών, συνεργατών και εθελοντών της Εκκλησίας (περί τις 7.200 συμμετοχές σε διάφορες θεματικές ενότητες), που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της ελληνικής επικράτειας για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές, με σκοπό την βελτίωση και ενίσχυση των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές, τεχνολογικές, θρησκευτικές και πνευματικές εξελίξεις.

Η υλοποίηση της Πράξης προβλέπει τη λειτουργία 240 Τμημάτων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, τα οποία θα κατανεμηθούν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεών της, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου, όπως και άλλων φορέων που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα στηριχθεί στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης. Στους κύριους στόχους των θεματικών ενοτήτων εντάσσονται η αναβάθμιση των γνώσεων των κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, η στήριξη των διακονουμένων και των δομών στις οποίες παρεμβαίνει η Εκκλησία (ενορίες, νοσοκομεία, προνοιακοί φορείς, φυλακές κ.λπ.), καθώς επίσης και ο εκσυγχρονισμός του επιμορφωτικού έργου του Ι.Π.Ε.

Κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου υλοποίησης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018), το επιμορφωτικό έργο περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες: α) Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας, β) Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, γ) Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους, δ) Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους. Στα υπόλοιπα δύο επιμορφωτικά έτη (Σεπτέμβριος 2018-Ιανουάριος 2020), θα υλοποιηθούν έξι ακόμη θεματικές ενότητες. Ενδεικτικώς, αναφέρονται: α) Διαχείριση προβλημάτων οικογενειακού βίου, β) Θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας, γ) Σύγχρονες προσεγγίσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας, δ) Θέματα διαχείρισης χρονίως πασχόντων, ε) Κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, στ)Η ενορία ως κύτταρο της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικοπρονοιακής στήριξης. 

Ενημερωτικό υλικό για το περιεχόμενο και τη συμμετοχή στα Προγράμματα παρέχονται από την ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr) και τα γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής (Αγίας Φιλοθέης 19-21, 10556 Αθήνα, τηλ. 210-3352364).

                                                                        

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή