Καλύφθηκε η ΑΜΚ του Φεβρουαρίου στον Παναθηναϊκό

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 19:33
UPD:19:35
INTIME SPORTS/ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
A- A A+


Έκλεισε και τυπικά η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα (16/05) από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η αύξηση καλύφθηκε μερικώς και συγκεκριμένα κατά 2.620.500 ευρώ, αν και την ημέρα της προκήρυξής της (28/02) το ποσό που είχε ανακοινωθεί ήταν 6 εκ. ευρώ.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται γνωστό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, πλέον, σε 36.432.934,80 ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 3 Ιουνίου έχει προκηρυχθεί έκτακτη Γ.Σ. για την επικύρωση νέας ΑΜΚ έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ... 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: 

«Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ- ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Ανακοινώνεται ότι την 16.05.2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1741636 το από 09.05.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 330401000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 99126/06/Β/86/80) σύμφωνα με το οποίο, α) το Διοικητικό Συμβούλιο, α- φού έλαβε υπόψη του την από 06.05.2019 «Έκθεση Πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Παναθηναϊκός Α.Ο. Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωε- λεγκτική Α.Ε.», πιστοποίησε ομόφωνα την καταβολή συνολικού ποσού 2.620.500 € έναντι του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.000.000 €, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.02.2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41476/12.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΛ0465ΧΙ8-0ΘΩ) απόφασή μας, και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 12.04.2019 με Κ.Α.Κ. 1723104 και β) προχώρησε στην προσαρμογή του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο). 

Με την από 09/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική κατα- βολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε 21 αποφασιστεί με την από 28/02/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 2.620.500,00€ με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 8.735.000 νέ- ων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 36.432.934,80€ διαιρούμενο σε 121.443.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάσ- της, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 12.144.312 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ». 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιωάννης Αρεταίος».

Προτεινόμενα για εσάς

Αθλητικές Μεταδόσεις