Υπερεξουσίες στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για οργάνωση και εφαρμογή του e-μετασχηματισμού στο Δημόσιο
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 19:43
facebook/ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
A- A A+

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Με υπερεξουσίες προικίζεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη δυνατότητά του να οργανώσει και να εφαρμόσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο «Επείγουσες διατάξεις των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ειδικότερα, με το άρθρο 47 «Δεδομένα του Δημοσίου Τομέα» ορίζεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συναρμόδιο επεξεργασίας όλων των μη προσωπικών δεδομένων των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο άρθρο 48 «Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου» ορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών και για την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, τη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης πολιτών στο Δημόσιο. Αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση πολιτών μεταξύ των μητρώων των φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων και τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα για τον σκοπό αυτό.  

Επίσης με βάση το ίδιο άρθρο δημιουργείται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου (e-gov Portal) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, στην οποία σταδιακά ενσωματώνονται το σύνολο των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Με το άρθρο 49 «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» ορίζεται ότι η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού επικαιροποιεί και αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαμβάνει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, καθορίζει τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων με μετρήσιμους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα ανά τρίμηνο. Είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.

Στο ίδιο νομοσχέδιο τροποποιείται ο ν. 4335/2015 για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), επέρχονται αλλαγές στην ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και η μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), ενώ καταργείται ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός και συστήνεται ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΚΕΔ. 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή