Στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τη διαδικασία διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων φοιτητών

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 11:46
UPD:11:58
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
A- A A+

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που αφορά στην ένταξη νέων παθήσεων στον σχετικό πίνακα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (αριθμός Φ.153/146145/Α5/20-9-2019, ΦΕΚ 3557/Β΄/2019), θα συγκροτηθούν εκτάκτως δύο επταμελείς επιτροπές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δοθεί η  δυνατότητα στους υποψήφιους των νέων παθήσεων με κωδικούς από 65 έως 80 να υποβάλουν αίτηση. Στη συνέχεια, εφόσον αποκτήσουν πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης σύμφωνα με το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν, εντός τριών ημερών, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις επταμελείς επιτροπές τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) συντονιστή διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) καθηγητή Πανεπιστημίου ή αναπληρωτή καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ακριβείς προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών αυτών θα ανακοινωθούν προσεχώς από το υπουργείο, αμέσως μετά τη συγκρότηση των δύο επταμελών επιτροπών.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή