ΙΕΠ-πανελλαδικές: Δεν αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 18:24
UPD:22:07
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
A- A A+

Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ξεκαθαρίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), απαντώντας σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την με αριθμ.  πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, για το εν λόγω μάθημα, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινύ Γενικού Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου), ως προς τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και την αξιολόγηση των μαθητών.

Αυτό, όπως εξηγεί, βασίζεται στις εξής διατάξεις:

1) Το ΦΕΚ 2875/Β΄/05-07-2019 (Απόφαση Αριθμ. 106428/Δ2/02-7-2019) «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», το οποίο αναφέρεται σε ζητήματα διδακτέας - εξεταστέας ύλης.

2) Το ΦΕΚ 3164/Β΄/12-08-2019  «Τροποποίηση της 107268/Δ2/03-07-2019 Υπουργικής Απόφασης, ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

3) Το ΦΕΚ 4441/Β΄/03-12-2019 «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21».

4) Τις με αριθμ. πρωτ. 2376/Δ2/09-01-2020 «Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις, σχετικά με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

5) Τη με αριθμ. πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή