ΣΤΑΣΥ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1/2020 για 177 θέσεις εργασίας  

Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 15:29
UPD:15:30
A- A A+

Επικυρώθηκαν σήμερα, 2 Μαρτίου 2021, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.stasy.gr) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων για την πλήρωση συνολικά 177 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την προκήρυξη 1/2020. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. μετά από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και του κατ΄ ένσταση ελέγχου  επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης που δημοσιεύτηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2020 στον διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 22 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Τεχνικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, 75 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Οδηγών Συρμών και 80 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Τεχνικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ ΑΕ).
Οι πίνακες των προσληπτέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, ενώ μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ  θα αναρτηθούν και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Υπογραμμίζεται ότι, για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποψηφίου, καθώς και συνοπτική αιτιολογία της απόρριψής τους. Αντίστοιχα μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου εμφανίζονται και οι επιτυχόντες στον πίνακα κατάταξης της ειδικής κατηγορίας ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. συγχαίρει και καλωσορίζει στους κόλπους της όλους τους επιτυχόντες, ενώ ευχαριστεί τα στελέχη του ΑΣΕΠ για την εποικοδομητική συνεργασία κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή