Οι απαιτήσεις δεξιοτήτων των logisticians στη μετά COVID εποχή

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 14:13
A- A A+
Απόστολος Θεοδωρόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, OPTIMUM A.E.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid την εφοδιαστική αλυσίδα την καθόρισαν οι online αγορές, συνήθεια που διατηρήθηκε και συνεχίστηκε με αυξανόμενο ρυθμό. Η πανδημία του Covid αύξησε σημαντικά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, εξίσου από καταναλωτές και επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.

Κάτω από το πρίσμα της αναγκαιότητας, αρκετές επιχειρήσεις άρχισαν να αντιδρούν πιο γρήγορα στις αλλαγές και να αναζητούν νέα, καινοτομικά εργαλεία, που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν βελτιωμένη απόδοση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.

Υπό αυτό το πρίσμα προκύπτουν νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες των logistics. 

1. Γνώση του Περιβάλλοντος

Η προσαρμογή είναι ευκολότερη όταν μια επιχείρηση επιδιώκει τη νέα τεχνολογία, αντί να περιμένει παθητικά την έλευσή της. Ο σύγχρονος logistician θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να εντοπίζει τις βασικές τεχνολογικές τάσεις και να προετοιμάζεται για αυτές.

Οι επιχειρήσεις, τόσο οι B2C όσο και οι B2B, χρησιμοποιούν σήμερα ένα πλήθος καναλιών πωλήσεων (multichannel), όπως website, marketplace, facebook, φυσικό κατάστημα, τηλεφωνικές πωλήσεις, κ.ά.. Η πλατφόρμα μιας επιχείρησης και οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Η άνοδος του πολυκαναλικού εμπορίου σημαίνει ότι οι λειτουργίες logistics πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αλληλοσυνδέονται με το κάθε κανάλι, που είναι σημαντικό για μια επιχείρηση.

Αυτό σημαίνει ότι για τον επαγγελματία των logistics, η “πολυκαναλική” νοοτροπία είναι απαραίτητη.

2. Στρατηγική Σκέψη

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει τόσο γρήγορα, ο σύγχρονος επαγγελματίας των logistics θα πρέπει να σκέφτεται δύο βήματα μπροστά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, σχεδιάζοντας το μέλλον με ξεκάθαρη ανάλυση και σταθερό σχεδιασμό. 

Η ανάγκη για στρατηγική σκέψη σημαίνει επίσης τον μετριασμό του ενθουσιασμού για τη νέα τεχνολογία, με καλή κρίση και αναλυτική αυστηρότητα. Η άσκοπη επένδυση σε μη αποδεδειγμένες ή ανεπαρκώς εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, μπορεί να είναι εξίσου καταστροφική για μια αλυσίδα εφοδιασμού, όσο και η μη εφαρμογή της τεχνολογίας.

3. Διαρκής Μάθηση και Παρακολούθηση των Τάσεων της Αγοράς

Τα σύγχρονα logistics απαιτούν από τους logisticians τη συνεχή εκμάθηση χρήσης νέων εργαλείων και αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ο νέος logistician πρέπει να οδηγεί το καράβι με σταθερότητα σε περιόδους μεγάλων αλλαγών και να χρησιμοποιεί σταθερή ανάλυση δεδομένων για να βρίσκει τη σωστή πορεία προς τα εμπρός, ακόμα και όταν οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι απολύτως σαφείς.

Η ευελιξία είναι επίσης πολύ σημαντική κατά την εφαρμογή των πιο προηγμένων τεχνολογιών logistics, όπως το blockchain, οι αυτοματισμοί και το IoT (Internet of Things). Αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας και για τις καθημερινές λειτουργίες των logistics, όταν πρόκειται για την επιτόπια επίλυση προβλημάτων.

4. Ικανότητα Διαχείρισης Έργων (project management)

Ο σημερινός logistician καλείται συχνά να αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε μεγάλα έργα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να είναι ειδικευμένος σε εργασίες όπως : Προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των μελών της ομάδας και αποτελεσματικής ανάθεσης καθηκόντων σε αυτά, εργασία με βάση ένα επαγγελματικό Project Management αναφορικά με χρόνους και προθεσμίες, εκτίμηση κόστους και προγραμματισμός για τον προϋπολογισμό και τη χρήση των πόρων, εντοπισμός βασικών τεχνολογικών εργαλείων για την επιτυχία της εργασίας, κ.ά.

Τα σύγχρονα logistics συγκεντρώνουν περισσότερη λειτουργική και υπολογιστική δύναμη στα χέρια κάθε εργαζόμενου από ποτέ, αλλά αυτή η δύναμη παράγει αποτελέσματα μόνο όταν η διαχείριση των εργαζομένων γίνεται σωστά από έναν αρμόδιο διαχειριστή έργου.

5. Ικανότητα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι logisticians πρέπει να θυμούνται ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής εργασίας γίνεται από ανθρώπους.

Ένας καλός διαχειριστής εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας για να συνδέσει τους ανθρώπους μεταξύ τους, να διασφαλίσει την ένταξή τους στην ομάδα και να τους εμφυσήσει όραμα, που θα κάνει την εργασία τους πιο ενδιαφέρουσα και πιο ελκυστική στα καλύτερα ταλέντα. Γι’ αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του θα γίνεται στο πεδίο (της καθημερινής εργασίας).

Δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και η ικανότητα διαπροσωπικής επαφής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας του ρόλου του logistician.

6. Εξοικείωση στην Χρήση Πληροφορικών Συστημάτων

Τα συστήματα Πληροφορικής είναι ένα όλο και πιο κρίσιμο σύνολο δεξιοτήτων για επαγγελματίες των logistics. Όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον εταιρικό λογισμικό IT, όπως WMS, Routing, Transportation, Demand Planning, κ.ά., για να διαχειριστούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και οι επαγγελματίες της ψηφιακής εφοδιαστικής πρέπει συχνά να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την προμήθεια και την εφαρμογή αυτών των εξελιγμένων προϊόντων λογισμικού.

Η γνώση του τρόπου συνεργασίας όλων αυτών των διαφορετικών τεχνολογιών μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολη και να απαιτεί δεξιότητα. Η καλύτερη απόδοση μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών μπορεί να απαιτεί γνώση APIs (Application Programming Interfaces) και άλλων εργαλείων, που ήταν ξένα στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι τώρα. Μεγάλο μέρος του σημερινού λογισμικού logistics βασίζεται επίσης στο cloud, οπότε είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζει τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής SaaS (Software as a Service) και των ροών εργασιών cloud.

Η τρέχουσα πανδημία δημιούργησε μία τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, να ξεπεράσουν την αναβλητικότητά τους, να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να επαναξιολογήσουν τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν.

Η κρίση του Covid απέδειξε την ανάγκη για προσαρμοστικότητα, ευελιξία και τεχνολογική καινοτομία, για τις επιχειρήσεις.

Οι logistians καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες αυτές απαιτήσεις.

 

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή