ΑΣΕΠ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την Προκήρυξη 5Ε/2021

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022 11:27
UPD:11:36
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
A- A A+

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής, οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέου και αποκλειομένων  για τυπικούς λόγους, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του www.asep.gr.

Οι Προκήρυξη αφορά για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Τροφίμων με εξειδίκευση στη Χημική Ανάλυση Οργανικών Ουσιών και Έλεγχο Ποιότητας»,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο

Επισημαίνεται από τον ΑΣΕΠ ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον τελικό προσωρινό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίων, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π.  από την Πέμπτη 08-09-2022 (ώρα 08:00) έως και τη Δευτέρα 19-9-2022 (ώρα 14:00), αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή