Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜμΕ

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009 15:00
UPD:15:02
A- A A+

Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων προτείνεται αντικατάσταση της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», νέος προσανατολισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας και ίδρυση Δημόσιας Τράπεζας Ειδικού Σκοπού.

Όπως ανέφερε, η πολιτική του κόμματος «αναπτύσσεται γύρω από τρεις αλληλένδετους άξονες:

(α) Οι μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι σχετικές πολιτικές πρέπει, επομένως, να αποτελούν οργανική συνιστώσα του συνόλου των κλαδικών πολιτικών (τουρισμός, εμπόριο, βιομηχανία-βιοτεχνία, υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες).

(β) Η πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί παρά να αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης οικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

(γ) Η πολιτική για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις οφείλει να στηρίζει κάθε προσπάθεια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης της παραγωγικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική, περιβαλλοντική και λοιπή νομοθεσία και δεν επιδιώκει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω της συμπίεσης του κόστους εργασίας, της υποβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, της παράκαμψης των περιβαλλοντικών, φορολογικών, ασφαλιστικών ή άλλων υποχρεώσεών της».

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:

«• Αντικατάσταση της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»

Αναμόρφωση πτωχευτικού δικαίου και Νέος Δημόσιος Φορέας Πιστοληπτικού Ελέγχου με αντικατάσταση της απαράδεκτης και ανάλγητης «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» που ελέγχουν οι Τράπεζες, από μια Δημόσια υπηρεσία η οποία θα λειτουργεί με νέα, αποκλειστικά κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια.

• Νέος προσανατολισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Αλλαγή στον προσανατολισμό του ΤΕΜΠMΕ, τον τρόπο, τους όρους, τις προϋποθέσεις υπαγωγής και επιδότησης με στόχο:

– Τη στήριξη πρώτα από όλα και κυρίως με νέους ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των προσωπικών και οικογενειακών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

– ¶τοκα δάνεια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη με εγγύηση 100% των δανείων αυτών από το ελληνικό δημόσιο

• Ίδρυση Δημόσιας Τράπεζας Ειδικού Σκοπού

Ίδρυση νέας δημόσιας τράπεζας (ή αξιοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ ή μιας ήδη υπάρχουσας Τράπεζας με τον πλήρη δημόσιο έλεγχο της), ως τράπεζας Ειδικού Σκοπού, η οποία θα ασκεί εξαιρετικά ευνοϊκή χρηματοπιστωτική πολιτική προς τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές.

Η Τράπεζα αυτή θα είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των εθνικών και

κοινοτικών προγραμμάτων που έχουν προσανατολισμό τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες.

Στόχος: Να εφαρμοστεί ειδική πολιτική, με ρήτρες και δεσμεύσεις, για την ουσιαστική ποσοστιαία πρόσβαση με διαφανή κριτήρια των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα.

¶μεση αναμόρφωση του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προσανατολισμό την στήριξη και την ενίσχυση των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

– Εξασφάλιση θέσης-ράφι στα σουπερμάρκετ σε μικρούς παραγωγούς.

– Εξασφάλιση της δυνατότητας προβολής των προϊόντων μικρών παραγωγών στα μέσα ενημέρωσης.

• Τουρισμός

Υποστήριξη σχεδίων συνεργασιών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων γύρω από τον κλάδο του τουρισμού.

• Μεταποίηση

Ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών μεταποιητικών εξαγωγικών επιχειρηματικών μονάδων με συγκεκριμένες στοχεύσεις, με στόχο τη στήριξη θέσεων εργασίας στην Ελλάδα

Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων με συγκεκριμένες στοχεύσεις.

• Φορολογία

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις ατομικές επιχειρήσεις-αυτοαπασχολούμενους και προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων.

– Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις Πολύ Μικρές και τις Ατομικές επιχειρήσεις.

– Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά τη μεταβίβαση των Μ&ΠΜΕ επιχειρήσεων και κατά την πώληση -μέρους ή του συνόλου- της επιχείρησης στους υπαλλήλους της.

• Περιορισμός σε Εμπορικά Κέντρα-Πολυκαταστήματα

Να χαρακτηριστούν οι αγορές του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ως ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ περιοχές και να απαγορευτεί η αδειοδότηση νέων super markets, πολυκαταστημάτων και μεγάλων εμπορικών κέντρων.

Να επανεξετασθεί και να οριοθετηθεί εκ νέου η λειτουργία των ήδη υπαρχόντων.

Στις υπόλοιπες αγορές να τεθούν ουσιαστικοί περιοριστικοί όροι στη λειτουργία των υπαρχόντων πολυκαταστημάτων και αυστηροί περιορισμοί στην αδειοδότηση νέων.

– Όχι στην προσπάθεια κατάργησης της αργίας της Κυριακής με οποιοδήποτε πρόσχημα.

– Δυνατότητα καθορισμού μικρότερου ωραρίου (σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο) σε νομαρχιακό επίπεδο, έπειτα από σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων».

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή