Τροπολογίες στο ν/σ για την απλούστευση της αδειοδότησης επιχειρήσεων

Τρίτη, 06 Μαΐου 2014 18:05
UPD:18:07
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Φωτογραφία αρχείου.

A- A A+

Τροπολογία στο νομοσχέδιο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε αυτή περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, όπου σύμφωνα με το υπουργείο, αφορούν στη τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, στην επιτάχυνση της λειτουργίας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου και στις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Ειδικότερα: 

Για τη διευκόλυνση του επιχειρείν:

  • Η εφάπαξ εισφορά για την απογραφή των υπό ασφάλιση προσώπων στον ΟΑΕΕ δεν θα εισπράττεται κατά την εγγραφή στο Ταμείο, δηλαδή κατά τη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης, αλλά θα συνεισπράττεται με τις τρέχουσες εισφορές.
  • Καταργείται η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων, να προσκομίζουν βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας προκειμένου να προχωρήσουν σε μεταβίβαση ακινήτου. Το συγκεκριμένο τέλος, υπενθυμίζεται, εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, τονίζει το υπουργείο, απλουστεύεται η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων, περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι συναλλαγές στην κτηματαγορά. Επίσης, αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της διεθνούς κατάταξης της χώρας μας ως προς την ανταγωνιστικότητα.

Για την άρση εμποδίων το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής:

  • Δίνονται κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων με εξοπλισμό φιλικό στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα όρια παραγωγικής ικανότητας ή ενεργειακής ισχύος των επιχειρήσεων με βάση τα οποία οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ως χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλησης προσαυξάνονται κατά 30 % αν χρησιμοποιείται εξοπλισμός νέας τεχνολογίας, περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον. Ως περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται η τεχνολογία του εξοπλισμού κατασκευής έτους 2014 και εφεξής. Αντίστοιχα ρυθμίζονται τα κριτήρια σε περίπτωση αντικατάστασης του εξοπλισμού. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται σε περιοχές όπου ήδη επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων βιομηχανίας-βιοτεχνίας.
  • Προβλέπεται, εντός έξι μηνών, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη θέσπιση νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
  • Εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων που καταβάλουν οι λατομικές επιχειρήσεις για τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα, με τα αντίστοιχα μισθώματα λατομείων αδρανών υλικών του νομού ή της περιφέρειας. Η ρύθμιση γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης.
  • Καταργούνται αναχρονιστικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα με τις οποίες δινόταν η εξουσία στον υπουργό να υποχρεώνει τους εκμεταλλευτές μεταλλείων να προμηθεύουν με το σύνολο των εξορυσσομένων προϊόντων Ελληνικές Μεταλλουργικές Βιομηχανίες και αντίστοιχα του Υπουργικού Συμβουλίου να υποχρεώνει σε αναγκαστική εκμίσθωση των μεταλλείων από Ελληνικές Μεταλλουργικές Βιομηχανίες.

Για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο:

  • Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ίδρυσης και συμμετοχής στα υποκεφάλαια του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, στο οποίο και θα ενσωματωθούν, με στόχο την επίσπευση της λειτουργίας του για τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά. Τα υποκεφάλαια θα διέπονται από τους ίδιους όρους διαχείρισης και λειτουργίας που ισχύουν για το Ταμείο. Προβλέπεται επίσης ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) του Ελληνικού Δημοσίου για επένδυση ή χρηματοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγμένα επίπτωση σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις:

  • Ορίζεται ότι οι επενδυτές που θέλουν να ενταχθούν στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων (fast track) θα πρέπει να προκαταβάλουν το σύνολο της διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», προκειμένου να διασφαλίζεται η φερεγγυότητά τους κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος. Σε περίπτωση που η αίτηση ένταξης απορριφθεί, επιστρέφεται στον επενδυτή το 90 % της αμοιβής.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή