Μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης

STREAM
Ενεργό:446ημέρες| Ενημερώσεις:84

O ΕSM σε ρόλο ΔΝΤ 

16/06/2019 - 15:08

Η κρίση χρέους είχε βρει απροετοίμαστη την Ευρωζώνη και γι’ αυτό είχε χρειασθεί τη συνδρομή του ΔΝΤ για τη διάσωση των ευάλωτων χωρών-μελών. Στα χρόνια που επακολούθησαν, οι Ευρωπαίοι έλαβαν αποφασιστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η σύσταση του ESM, ενός ισχυρού εργαλείου που αναπόφευκτα θα διαδραματίσει στο μέλλον μεγαλύτερο ρόλο: Έναν ρόλο «Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου».

Συνεχής κάλυψη
Φόρτωση...