Η οικονομία σε κρίση

STREAM
Ενεργό:3716ημέρες| Ενημερώσεις:39557

Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εγκαίρως λογαριασμούς

22/01/2020 - 11:40

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά η πολυετής, βαθύτατη ύφεση και η απότομη εσωτερική υποτίμηση έχουν αφήσει ανοιχτές πληγές. Η ανεργία, αν και βαίνει μειούμενη, παραμένει σε επίιπεδα διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρος της Ευρωζώνης και τα εισοδήματα των νοικοκυριών πολύ μακριά από τα προ κρίσεως επίπεδα. Το κόστος ζωής από την άλλη είναι συγκρίσιμο με εκείνο χωρών στην Ε.Ε. με υψηλότερους μισθούς και κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Σχεδόν το 36% των νοικοκυριών στη χώρα αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως λογαριασμούς ρεύματος, νερού, θέρμανσης. 

Συνεχής κάλυψη
Φόρτωση...