Αποκρατικοποιήσεις

STREAM
Ενεργό:2351ημέρες| Ενημερώσεις:1824

Άγονος ο διαγωνισμός για το «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου»

05/12/2019 - 16:20

Η δεσμευτική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν κατώτερη του εύρους αποτίμησης του ακινήτου. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για νέα, βελτιωμένη πρόταση. 

Συνεχής κάλυψη
Φόρτωση...