Ασφαλιστικά ταμεία

    Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
  • 13:44
    e-ΕΦΚΑ: Πώς θα υποβληθούν οι ΑΠΔ Δώρου Πάσχα 2020

    e-ΕΦΚΑ: Πώς θα υποβληθούν οι ΑΠΔ Δώρου Πάσχα 2020

    Οδηγίες για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις δίνει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Φορέα Κοινωνικής ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »