Υεμένη

    Τρίτη, 10 Μαΐου 2016
  • 16:13
    Υεμένη: Συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων

    Υεμένη: Συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων

    Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στον εμφύλιο πόλεμο πόλεμο στην Υεμένη κατέληξαν σε συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων την Τρίτη, με ορίζοντα ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Δημοφιλή