Ευρώπη

    Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015
  • 16:47
    Έντοκα γραμμάτια εκδίδει την Τρίτη ο ESM

    Έντοκα γραμμάτια εκδίδει την Τρίτη ο ESM

    Την έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας εξήγγειλε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), με στόχο την άντληση 2,5 δισ. ευρώ.

« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32