Ενέργεια

    Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018
  • 09:20
    Αύξηση κονδυλίων για έργα υποδομών

    Αύξηση κονδυλίων για έργα υποδομών

    Αύξηση 47% των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για τη στήριξη επενδύσεων σε ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, προτείνει ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »