Ψηφιακός μετασχηματισμός

    Τρίτη, 26 Απριλίου 2022
  • 11:31
    Ανάδοχο ζητούν 4 ψηφιακά έργα 582 εκατ. ευρώ

    Ανάδοχο ζητούν 4 ψηφιακά έργα 582 εκατ. ευρώ

    Κρίσιμες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να λάβουν την τελική τους μορφή τέσσερα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16