Επιτροπή Ανταγωνισμού

    Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008
  • 14:31
    Επ. Αντ.: Πρόστιμο 5,19 εκατ. € στην Dia Hellas

    Επ. Αντ.: Πρόστιμο 5,19 εκατ. € στην Dia Hellas

    Κάνοντας δεκτές τις αιτιάσεις της σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την επιβολή προστίμου 5.192.346 ευρώ στην ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10