Ελληνική μουσική

    Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2015
  • 07:10
    «Η Κρήτη τραγουδάει» στην Αθήνα

    «Η Κρήτη τραγουδάει» στην Αθήνα

    Η κρητική παράδοση θα αντηχήσει στην Αθήνα, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι, με τίτλο «Η Κρήτη τραγουδάει», το οποίο πραγματοποιείται ...

« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »