Συνέδρια - Ημερίδες

    Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019
  • 19:46
    Focus στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

    Focus στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

    Ο ρόλος της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) είναι καθοριστικός στην επίτευξη του στόχου των μεταφορών της Ε.Ε. για μείωση κατά ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »