Δημόσια Διοίκηση

    Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019
  • 18:28
    Σημαντική διάκριση της Ελλάδας στην Unesco

    Σημαντική διάκριση της Ελλάδας στην Unesco

    Μία σημαντική διάκριση πέτυχε η Ελλάδα, όσον αφορά στον ρόλο και τη συνεισφορά της, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα δραστηριοποίησης ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »