Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη

    Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
  • 16:52
    Έρχονται τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων

    Έρχονται τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων

    Μετά την άυλη συνταγογράφηση, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσονται και τα άυλα παραπεμπτικά των εξετάσεων, με νομοτεχνική βελτίωση που ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »