Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022
19:47
IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 ...
18:29
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών
Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ενημερώνει ότι μέσω των 100% έμμεσων θυγατρικών της εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΜΑΕ, ολοκλήρωσε  την 14η  Ιανουαρίου 2022 ...
17:56
PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων ...
17:45
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020
Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020
17:26
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
Ανακοίνωση της εισηγμένης Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα 17.1.2022 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο κατ' εξουσιοδότηση της από 12.7.2021 αποφάσεως της Α' Επαναληπτικής ...
15:40
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το ...
11:43
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανάθεση έργου από το ΝΑΤΟ (NSPA) στην INTRACOM DEFENSE για την αναβάθμιση των ελληνικών PATRIOT
Κορωπί, 17 Ιανουαρίου 2022: H INTRACOM DEFENSE (IDE) υπέγραψε σύμβαση με την NSPA (NATO Support and Procurement Agency) για την αναβάθμιση των Ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT. H σύμβαση αφορά στην ...
11:00
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δείτε συνημμένη την ανακοίνωση.CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:28
SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Αγία Παρασκευή, 17 Iανουαρίου 2022       Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007   Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...