Δείκτες ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Ώρα
FTSEM
ΔΑΣ
ΔΒΠ
FTSEA
ΔΕΜ
ΔΚΥ
ΔΚΩ
ΔΠΥ
ΔΤΑ
ΔΤΧ
ΔΤΛ
ΔΤΡ
ΔΤΠ
ΔΥΓ
ΔΧΥ
FTSEMSFW
ΔΠΟ
ΔΠΠ
ΔΑΠ
ΔΠΑ
FTSE
FTSE
FTSEGTI
ΓΔ
ΓΔ
ATHEX_ESG
ASI
ASIP
FTSED
HCBPI
HELMSI
HCBTRI
ΣΑΓΔ