Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER21L x x
CENER22C x x
CENER22F x x
CENER22I x x
TITC
TITC21L x x
TITC22C x x
TITC22F x x
TITC22I x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE21L x x
ADMIE22C x x
ADMIE22F x x
ADMIE22I x x
ΑΛΦΑ
ALPHA21L x x
ALPHA22C x x
ALPHA22F x x
ALPHA22I x x
ΑΤΤ
TATT21LX x x
TATT22C x x
TATT22F x x
TATT22I x x
ΒΙΟ
VIO21L x x
VIO22C x x
VIO22F x x
VIO22I x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE21L x x
GEKTE22C x x
GEKTE22F x x
GEKTE22I x x
ΔΕΗ
PPC21L x x
PPC22C x x
PPC22F x x
PPC22I x x
ΕΕΕ
EEE21L x x
EEE22C x x
EEE22F x x
EEE22I x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK21L x x
ELLAK22C x x
ELLAK22F x x
ELLAK22I x x
1 2 3