Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
INTRK22LCTS INTRK22LCTS Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2022
INTRK22L ΣΜΕ INTRK Δεκ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2022
Δ160921Α2 ΕΔ-160921-01Χ-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 26/09/2022
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Χρηματιστήριο Δείκτης 23/09/2022
FTSE22U1775 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.775,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22U1800 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
LAMDA22I ΣΜΕ LAMDA Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
LAMDA22ILTS LAMDA22ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22U2.00 Put Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I ΣΜΕ PPC Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U9.60 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
EEE22I ΣΜΕ EEE Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22I2.00 Call Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
BELA22I ΣΜΕ BELA Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U1.70 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U1.80 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22U6.00 Put Option ETE Σεπ. 2022 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22I6.00 Call Option ETE Σεπ. 2022 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I7.20 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U7.20 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22U1950 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U6.40 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U6.80 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I6.00 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I6.40 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I6.80 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22I2450 Call Option FTSE Σεπ. 2022 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22I2500 Call Option FTSE Σεπ. 2022 | 2.500,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22I0.80 Call Option ALPHA Σεπ. 2022 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
OPAP22I9.20 Call Option OPAP Σεπ. 2022 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
1 2 3 4 5  »