Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 07:16

Τι αλλάζει για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο αλλά και για θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνονται και οι ρυθμίσεις για την αύξηση του αριθμού των δόσεων για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο αλλά και για θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνονται και οι ρυθμίσεις για την αύξηση του αριθμού των δόσεων για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διακυβέρνησης ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να αποτραπούν περιπτώσεις του πρόσφατου παρελθόντος,  να δοθεί η δυνατότητα προσέλκυσης διεθνών επενδυτών αλλά και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να φέρει πιο κοντά στο σκέλος των ελέγχων τις εισηγμένες με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκτά αυξημένες εξουσίες στην εποπτεία και διενέργεια των ελέγχων στις εισηγμένες αλλά και τους ελεγκτές των εισηγμένων εταιριών.

Μεταξύ άλλων εισάγονται:

  • Αναλυτική πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες και τα πεδία ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, πέρα από όσα ορίζει η εταιρική νομοθεσία για την υποχρέωση προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος
  • Ενισχύεται ο ρόλος των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου ενώ αυστηροποιούνται και τα κριτήρια αξιολόγησης της ανεξαρτησίας τους.
  • Ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο κοινοτικές οδηγίες όπως η οδηγία ενθάρρυνσης μακροπρόθεσμης συμμετοχής των μετόχων σε εισηγμένες εταιρίες και η οδηγία οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ρυθμίζεις φορολογικών υποχρεώσεων

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης η αύξηση του αριθμού των δόσεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και την παροχή έκπτωσης 2% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα:

  • Ο φόρος εισοδήματος τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα  θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις (από τον Ιούλιο του 2020 έως και το Φεβρουάριο του 2021) αντί για 3 διμηνιαίες.
  • Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να καταβάλουν εφάπαξ το φετινό φόρο εισοδήματος θα έχουν έκπτωση φόρου 2%.
  • Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις αντί για 5, από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και το Φεβρουάριο του 2021

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και η κατάθεση της ρύθμισης για τον τρόπο καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων των οποίων οι φορολογούμενοι ανέστειλαν την πληρωμή λόγω κορωνοϊού.

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις καταβάλουν από το 2021 είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο περίπου στο 2,5%.

naftemporiki.gr