Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 07:18

Noval: Σε ποια ακίνητα θα επενδύσει 316 εκατ. ευρώ

Την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα συνολικού ύψους 316 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο, παράλληλα με τη διαδικασία για την έκδοση ομολόγου ύψους 120 εκατ. ευρώ. 

Της Τέτης Ηγουμενίδη 
tigoumenidi@naftemporiki.gr

Την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα συνολικού ύψους 316 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο, παράλληλα με τη διαδικασία για την έκδοση ομολόγου ύψους 120 εκατ. ευρώ. 

Θα εστιάσει στην απόκτηση ή και την ανάπτυξη, ανέγερση ή και ανακαίνιση γραφείων με πιστοποίηση LEED ή και BREEAM, σε έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres και οικιστικά.

Αναλυτικά οι επενδύσεις που ανακοίνωσε η θυγατρική της Βιοχάλκο έχουν ως εξής:

Α. Επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, ύψους 231εκατ.:

α) Υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. και αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED, μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την THE GRID Α.Ε. ύψους περίπου 48,7 εκατ. (77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, δηλαδή 24,4 εκατ. (38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στη Noval.

β) Υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος 3894/2010) στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities και κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

γ) Ανακατασκευή του κτηρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτήριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο θα πραγματοποιηθούν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 8 εκατ. την περίοδο 2022-2024.

δ) Υπό ανάπτυξη νέο κτήριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. με διεθνή πιστοποίηση κατά LEED, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 22 εκατ. την περίοδο 2022-2025 (για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτηρίου αποκτήθηκαν τα δύο οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας). 

ε) Υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατ. την περίοδο 2022 – 2024.

Β. Λοιπές Επενδύσεις

Εκτός από τις επενδύσεις επί των υφιστάμενων ακινήτων της, το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval περιλαμβάνει δυνητικές Πράσινες Επενδύσεις σε νέα ακίνητα για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί ή διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή και συζητούνται συμβατικά κείμενα, κυρίως στις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών, συνολικού εκτιμώμενου ύψους περίπου 85 εκατ. ευρώ. 

Οι επενδύσεις (νέες και στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο) αφορούν σε χώρους μικτής χρήσης, περίπου το 48%, γραφειακούς χώρους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 22%, τουριστικά καταλύματα - κατοικίες το 24% και logistics το 6%.

Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος θα διατεθεί περίπου το 31% του Ομολόγου και για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου μέρους η Noval σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημόσια προσφορά - εγγραφή επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί 2.12.2021 και η δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς 6.12.2021.

Η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές θα γίνει ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (τουλάχιστον 36.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της έκδοσης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και ποσοστό έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

 Στις 30.06.2021, το χαρτοφυλάκιο της Noval περιελάμβανε 43 επενδυτικά ακίνητα μεταξύ άλλων, κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.  

Να σημειωθεί ότι η θυγατρική της Βιοχάλκο έχει περιθώριο για την εισαγωγή της στο ΧΑΑ έως 15.10.2022.