Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 09:32

Vivartia: Αλλαγή μοντέλου με τρεις νέες θυγατρικές

Μέσα από τη σύσταση τριών νέων θυγατρικών εταιρειών, τη Frozen Holdings, την Dairy Holdings και τη Food Services Ηoldings, θα αναπτύσσεται εφεξής το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου της Vivartia Συμμετοχών.

Από την έντυπη έκδοση

Της Δανάης Αλεξάκη
dalexaki@naftemporiki.gr 

Μέσα από τη σύσταση τριών νέων θυγατρικών εταιρειών, τη Frozen Holdings, την Dairy Holdings και τη Food Services Ηoldings, θα αναπτύσσεται εφεξής το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου της Vivartia Συμμετοχών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, συστάθηκαν οι τρεις νέες εταιρείες, κάτω από την ομπρέλα των οποίων συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες των τριών βασικών κατηγοριών που έχει παρουσία ο Όμιλος, ήτοι την εστίαση, τα γαλακτοκομικά και τον κλάδο κατεψυγμένων τροφίμων.

 

Έτος «γέφυρα»

 

Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη ακολουθία με τον βασικό σχεδιασμό του αμερικανικού fund CVC Capital Partners, που ήθελε το 2021 να αποτελέσει το έτος «γέφυρα» για τον μετασχηματισμό του Ομίλου ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον εξορθολογισμό του μοντέλου λειτουργίας και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης των μακροπρόθεσμων πλάνων που αφορούν στοχευμένες κινήσεις ανά χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στον άξονα της αξιοποίησης της ευελιξίας των ενιαίων ενδυναμωμένων σχημάτων, των οικονομιών κλίμακος που μπορούν να επιτευχθούν, στην κατεύθυνση του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, στην αναδιάρθρωση του δανεισμού και της ενίσχυσης της ρευστότητας.

Οι τρεις νέες θυγατρικές εταιρείες συστάθηκαν προχθές 23 Νοεμβρίου, ενώ το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και στις τρεις απαρτίζουν οι κύριοι: Παναγιώτης Θρουβάλας (πρόεδρος), Αθανάσιος Παπανικολάου (αντιπρόεδρος) και Σπύρος Παπαγιάννης (μέλος). Πιο συγκεκριμένα, η Frozen Holdings συστάθηκε με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της Μπάρμπα Στάθης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία για την κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου, που ορίστηκε σε 191,756 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 1.917.560 μετοχές αξίας 100 ευρώ έκαστη.

Σύμφωνα με την αποτίμηση της PKF Eυρωελεγκτικής, το εύρος αξιών για το 100% των μετοχών της Μπάρμπα Στάθης υπολογίστηκε μεταξύ 173,1 εκατ. ευρώ και 213,4 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 191,8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Dairy Holdings συστάθηκε με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της, που ορίστηκε σε 252,715 εκατ. ευρώ.

Με βάση την αποτίμηση, το 100% της Δέλτα Τρόφιμα εκτιμήθηκε μεταξύ 234,1 εκατ. ευρώ και 274 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 252,7 εκατ. ευρώ. 

Σχετικά με τη δραστηριότητα της εστίασης, η σύσταση της Food Services Holdings προβλέπει την εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών των 100% θυγατρικών Everest A.E. και Goody’s Α.Ε. για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της συσταθείσας, που ορίστηκε σε 82,787 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αποτίμηση της PKF Eυρωελεγκτικής, το εύρος αξιών για το 100% των μετοχών της Everest υπολογίζεται μεταξύ 34,3 εκατ. ευρώ και 42,7 εκατ. ευρώ (μέση τιμή 38,2 εκατ. ευρώ), ενώ για την Goody’s A.E. μεταξύ 40 εκατ. ευρώ και 49,7 εκατ. ευρώ (μέση τιμή 44,6 εκατ. ευρώ).

 

Τα μεγέθη του 2020

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 ο Όμιλος Vivartia κατέγραψε πτώση εσόδων κατά 12,9%, στα 548,2 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή αποδίδεται στις επιπτώσεις της πανδημίας κυρίως του κλάδου εστίασης που εμφάνισε μείωση κατά 82,4 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 12,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,2 εκατ. ευρώ το 2019, και οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους στα 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ το 2019.