Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CNLCAP x x
ΜΙΓ x x